Reductie van stikstofoxiden

Bij het leiden van een industriële onderneming moet worden gezorgd dat de in technische processen uitgestoten verbrandingsgassen effectief worden gezuiverd van vaste deeltjes en andere bestanddelen die schadelijk zijn voor mens en milieu. De reductie van stikstofoxiden met behulp van ons SCR-systeem garandeert dat de fabriek zal voldoen aan de strenge uitstootnormen. Door installatie van een systeem van selectieve katalyse kan de schadelijkheid van verbrandingsgassen door verbranding van gas of diesel omlaag worden gebracht.