Oxiderende katalysatoren

De emissienormen zijn op dit moment zeer restrictief en hebben tot doel om het aantal schadelijke stoffen, waaronder vaste deeltjes en gassen, die in de atmosfeer terechtkomen door verbranding, maximaal te beperken. Daarom wordt in de industriële sector gebruik gemaakt van SCR-systemen. Apparaten als oxiderende katalysatoren kunnen giftige stoffen omzetten in waterdamp en koolstofdioxide. Wij stellen graag een uitgebreide offerte voor u op, van project tot realisatie van een doeltreffend verbrandingsgas-zuiveringssysteem.