DPF-deeltjesfilter

Tegenwoordig wordt het milieu zwaar belast door de negatieve invloed van menselijke activiteiten, niet alleen door intensieve cultivering maar ook door het uitstoten van schadelijke vluchtige stoffen in de atmosfeer. Het is dus essentieel om de emissienormen na te leven, die bij tijd en wijle worden aangescherpt. Hoe eraan voldoen? Voor het bereiken van de gewenste doelstellingen heb je baat bij een DPF-systeem. Een deeltjesfilter is een apparaat dat geschikt is voor werking onder moeilijke omstandigheden, dat uitstekend overweg kan met het zuiveren van verbrandingsgassen die ontstaan tijdens technologische processen.