SCR-systemen en DPF-filters in de maritieme industrie

De huidige uitstootnormen genereren de vraag naar oplossingen voor de zware industrie waardoor de schadelijke invloed van vele sectoren op het milieu wordt ingeperkt. Met onze systemen kan de uitstoot van schadelijke deeltjes naar omlaag worden gebracht. Bekijk de oplossingen en voorzie bootmotoren van een DPD-filter. Een SCR-katalysator nivelleert op zijn beurt de schadelijkheid van stikstofoxiden zodat veerboten of tankers goedkoper in gebruikt worden doordat de emissiekosten omlaag gaan.