Cogeneratie

Industriële bedrijven zijn vandaag een systeem van communicerende vaten die worden ondersteund door de continue ontwikkeling van moderne technologieën. Hoewel de activiteiten per onderneming verschillen, hebben ze op het gebied van uitstootnormen enkele dingen met elkaar gemeen, zoals het streven naar effectieve zuivering van verbrandingsgassen. Cogeneratie is een van de gebieden die, gebaseerd op installaties voor terugwinning van energie, kan worden uitgerust met SCR-modules en DPF-filters. Zulke systemen zullen niet alleen de reële bedrijfskosten omlaag brengen maar ook positieve invloed uitoefenen op het milieu.