SCR & DPF
nabehandelingssystemen

oplossingen

SCR & DPF
nabehandelingssystemen

oplossingen

Industrieën

ECOEXHAUST

Wij leveren moderne, milieuvriendelijke oplossingen voor de industrie, die op dit moment op brede schaal worden toegepast. Wij ontwerpen en produceren effectieve brandstofbesparingssystemen waarmee stikstofoxiden (NOx) doeltreffend kunnen worden gereduceerd. DPF-roetfilters en oxiderende OXY-katalysatoren zorgen dat uw onderneming kan voldoen aan de opgeschroefde uitstootnormen. Dit levert zowel op financieel als milieugebied aanzienlijk profijt op.

Industrieën

Contact

Ons team beantwoordt graag al uw vragen