SCR & DPF
nabehandelingssystemen

oplossingen

SCR-systemen en
DPF-filters

oplossingen

Opplosingen

Reductie van stikstofoxiden

Vele onderzoeken uit heden en verleden wijzen uit dat de zware industrie zeer nadelige invloed heeft op het milieu en dat de tijdens productieprocessen uitgestoten schadelijke stoffen ook gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid. De reductie van stikstofoxiden, de schadelijkste van alle chemische stoffen, is een van de hoofdtaken van de moderne industrie. Wij leveren erkende, efficiënte oplossingen voor rookgasreiniging

DPF-deeltjesfilter

Binnen de EU gelden strenge uitstootnormen, die regelmatig worden bijgewerkt. Dit betekent hogere kosten voor de zware industrie, o.a. de zee- en binnenvaart en broeikasteelt. Wij bieden oplossingen als DPF-deeltjesfilters en SCR-systemen die zorgen voor effectieve zuivering van uitstootgassen en neutralisatie van schadelijke stoffen

Oxiderende katalysatoren

De dynamisch ontwikkelende zware industrie betekent ook toenemende milieuvervuiling. Onze oxiderende katalysatoren zorgen voor effectieve neutralisatie van schadelijke verbindingen in uitgestoten gassen, zoals koolwaterstoffen. Wij zorgen voor alle aspecten rond het ontwerp en de voorbereiding van kant-en-klare SCR-systemen, die overal kunnen worden gemonteerd waar sprake is van overmatige uitstoot.

Industrieën

Stroomaggregaten

Zware industrie wordt gekarakteriseerd door de continue behoefte aan energie om machines draaiende te houden. Hiervoor worden stroomgeneratoren gebruikt met een groot vermogen, die van de EU moeten worden uitgerust met SCR-systemen. Wij leveren efficiënte oxiderende katalysatoren die uitstekend verbrandingsgassen zuiveren.

Maritieme branche

Kun je de uitstoot van CO2, stikstofoxiden en koolwaterstoffen, hoofdzakelijk veroorzaakt door de zware industrie, doeltreffend beperken? SCR-systemen en DPF-filters in de maritieme industriedie zijn ontworpen door Ecoexhaust, worden geprezen om hun rendabiliteit en doeltreffendheid. Zo kunnen de verbrandingsgassen worden geneutraliseerd die worden uitgestoten door containerschepen, veerboten en andere grote vaartuigen.

Binnenvaart

Het potentieel van waterwegen is altijd door mensen benut voor goederentransport. Intensief gebruik van rivieren brengt echter negatieve gevolgen voor het milieu met zich mee. SCR-systemen en DPF-filters in de binnenvaart van Ecoexhaust zorgen voor doeltreffende neutralisatie van uitgestoten verbrandingsgassen. De implementatie van zulke oplossingen is niet alleen gunstig voor het milieu maar verlaagt ook de gebruikskosten van veerboten.

Kassen

Ook de landbouwsector, en dan met name de broeikasteelt vereist toepassing van speciale oplossingen en systemen ter beperking van de CO2-uitstoot. EenSCR-katalysator voor kassenzorgt o.m. voor permanente controle van de temperatuur en het CO2-gehalte, twee essentiële factoren voor de juiste ontwikkeling van de verbouwde vruchten, groenten en bloemen. Het is de moeite waard om te investeren in dergelijke systemen, ontwikkeld door gespecialiseerde bedrijven.

Data center

Onze oplossingen zorgen voor effectieve beperking van uitstoot in de atmosfeer tot niveaus in lijn met de geldende EU-normen, niet alleen in de zware industrie. Ook servergebouwen, die al strategisch zijn uitgerust met een aanvullende of noodvoeding in de vorm van stroomgeneratoren, kunnen baat hebben bij SCR-systemen en DPF-filters in het datacenter.

Cogeneratie

De zware industrie bestaat voor een groot deel uit energie-intensieve productiebedrijven, die vaak een negatieve invloed uitoefenen op het milieu. Wat dat betreft worden er al sinds jaar en dag ecologische en moderne benaderingen als cogeneratie gepromoot. Dankzij onze SCR-systemen en DPF-filters kan er een eenheid worden gecreëerd die gericht is op effectieve energiewinning die in grote mate onafhankelijk is van externe voedingsbronnen.

ECOEXHAUST

Wij leveren moderne, milieuvriendelijke oplossingen voor de industrie, die op dit moment op brede schaal worden toegepast. Wij ontwerpen en produceren effectieve brandstofbesparingssystemen waarmee stikstofoxiden (NOx) doeltreffend kunnen worden gereduceerd. DPF-roetfilters en oxiderende OXY-katalysatoren zorgen dat uw onderneming kan voldoen aan de opgeschroefde uitstootnormen. Dit levert zowel op financieel als milieugebied aanzienlijk profijt op.

Industrieën

Contact

Ons team beantwoordt graag al uw vragen